Tadalafil

Nová léčebná možnost u erektilní dysfunkce – generický tadalafil
Spektrum přípravků k léčbě erektilní dysfunkce u dospělých mužů se rozšiřuje o Tadalafil Teva, tablety 20 mg. Užívá se minimálně půl hodiny před plánovaným stykem. K dosažení účinku tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce je důležité sexuální dráždění.
Začíná se s užíváním 10 mg (polovina tablety), pokud se nedostaví požadovaný efekt, lze užít najednou celých 20 mg (po poradě s lékařem). Účinek přetrvává až 36 hodin. Přípravek Tadalafil Teva, tablety 20 mg, není určen ke každodennímu užívání. Doporučený způsob užití je „on demand“ – v případě potřeby (obden, dvakrát týdně, před stykem). Účinky tadalafilu nejsou ovlivněny konzumací jakéhokoli jídla a ani u pacientů nad 65 let není potřeba upravovat dávku.
Jako erektilní dysfunkce (ED) se označuje dlouhodobě trvající neschopnost dosáhnout erekce nebo udržet erekci vedoucí k uspokojivé sexuální aktivitě obou partnerů.
Mezi muži nad 50 let se vyskytuje u více než 50ti procent populace, ale není vzácná ani u mladších mužů. Je zřejmé, že potíže s erekcí měla alespoň dočasně během života většina mužů. Podle některých publikovaných studií je ve věkové kategorii mužů mezi 50–80 lety 85 procent mužů sexuálně aktivních, 50 procent mužů v této skupině udává problémy s erekcí a deset procent udává kompletní ztrátu erekce.

Před předpisem přípravku Tadalafil Teva, tablety 20 mg, se prosím seznamte se souhrnem údajů o přípravku (SPC).
Je ED nebezpečná?
Erektilní dysfunkce snižuje kvalitu života obou partnerů, a to nejen v sexuální oblasti, ale i v dalších oblastech soužití. Mužské sexuální poruchy jsou až v jedné třetině příčinou poklesu ženské sexuální touhy, ve 20 procentech snižují vzrušení a ve 20 procentech jsou příčinou dysfunkčního orgasmu ženy. Erekce je však také ukazatelem zdravého endotelu. Erektilní dysfunkce může být první známkou klinicky němých, nicméně závažných onemocnění, jako jsou ischemická choroba srdeční a systémová ateroskleróza. Společným jmenovatelem ICHS a poruch erekce je endoteliální dysfunkce. Stupeň ED je současně indikátorem závažnosti ICHS. Dvě třetiny pacientů s ICHS v minulosti trpěly ED: 60 procent pacientů s ICHS má ED, a naopak 40 procent pacientů s ED má ICHS. Riziko vzniku srdeční příhody v následujících 10 letech je 1,3–1,6× vyšší u pacientů s ED. Pozornost ED je třeba věnovat zvláště u mladých mužů do 40 let, jelikož v jejich případě je sedminásobný výskyt ICHS. Průměrná doba mezi začátkem ED a postižením koronárních tepen dosahuje 39 měsíců (2–5 let), můžeme proto konstatovat, že problémy s erekcí řadíme mezi časné ukazatele ICHS. U části pacientů je ED důsledkem nežádoucích účinků užívaných léků.